Joods Historisch Kindermuseum

Joods Historisch Kindermuseum

Website

In opdracht van IJsfontein ontwikkelde SIYOU een website die een inkijkje geeft in het leven van een Joodse familie in Nederland. De site is ontwikkeld in Flash.

Activeer Flash in je browser en bekijk de website hier:
www.jhmkindermuseum.nl