WordPress website voor Het Nederlandse Rode Kruis

WordPress website voor Het Nederlandse Rode Kruis

Website

Na een spannend aanbestedingstraject mocht SIYOU de technische ontwikkeling van de nieuwe website voor Het Nederlandse Rode Kruis voor haar rekening nemen. Door de synergie tussen diverse partijen w.o. het team van het Rode Kruis is er de afgelopen maanden daadwerkelijk een prachtig product tot stand gekomen. Ook nieuwsgierig?

Klik op de link voor het resultaat www.rodekruis.nl